Share Deal vs. Asset Deal

Een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van een aandelentransactie en een activatransactie

De verkoop van aandelen in een vennootschap. Dit is de verkoop van een percentage van de aandelen in een onderneming. Bij de aankoop van kleine en middelgrote e-commerce-ondernemingen is de verkoop van aandelen van minder dan 100% zeer zeldzaam. In het algemeen is de verkoop van aandelen in een onderneming die kleiner is dan 100% ook een aandelentransactie
Een verkoop van bepaalde activa die een onderneming bezit. Deze verkoop kan gebeuren zonder de aandelen van de vennootschap te verkopen. Dit soort deal wordt een asset deal genoemd. Bij een aandelentransactie worden alleen geselecteerde activa verkocht en worden geen contractuele verplichtingen overgedragen.

De belangrijkste verschillen tussen een aandelentransactie en een activatransactie worden in het volgende schema voor u geschetst.

U wilt slechts één merk of één verkopersaccount verkopen in één activatransactie? Word dan een Lucky Flipper en regel een gratis eerste consult met ons:

__________________________

Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Imprint| Data Policy